Your browser does not support JavaScript!
秘書處
優秀是訓練出來的,打造優青年,教學實用型大學,就業即可上手
行政會議
此處提供行政會議議程與紀錄下載...
[ 2012-12-18 ] 101-5行政會議議程
[ 2012-11-20 ] 101-4 行政會議議程
[ 2012-11-30 ] 101-4行政會議紀錄
[ 2012-10-22 ] 101-3行政會議議程
[ 2012-10-25 ] 101-3行政會議記錄
[ 2012-09-25 ] 101-2行政會議議呈
[ 2013-03-18 ] 101-7行政會議議程
[ 2013-03-26 ] 101-7行政會議記錄
[ 2013-04-23 ] 101-8行政會議議程
[ 2013-05-01 ] 101-8行政會議記錄
[ 2013-05-21 ] 101-9行政會議議程
[ 2013-05-23 ] 101-9行政會議記錄
[ 2013-06-26 ] 101-10行政會議議程