Your browser does not support JavaScript!
秘書室
優秀是訓練出來的,打造優青年,教學實用型大學,就業即可上手
業務會報
此處供業務會報議程與紀錄下載
[ 2015-08-11 ] 104-1業務會報議程
[ 2015-07-07 ] 103-12業務會報議程
[ 2015-04-13 ] 103-9 業務會報記錄
[ 2015-04-08 ] 103-9業務會報議程
[ 2014-11-20 ] 103-4業務會報紀錄
[ 2014-11-11 ] 103-4業務會報議程
[ 2014-10-24 ] 103-3業務會報紀錄
[ 2014-10-07 ] 103-3業務會報議程
[ 2014-09-25 ] 103-2業務會報紀錄
[ 2014-09-09 ] 103-2業務會報議程
[ 2014-08-27 ] 103-1業務會報紀錄
[ 2014-08-12 ] 103-1業務會報議程
[ 2014-08-06 ] 102-11業務會報紀錄